NIVELAČNÉ PRÍSTROJE PRE STAVEBNÍCTVO

Nivelačné prístroje pre stavebníctvo

Základným a zároveň najpresnejším prístrojom na určovanie výšok, prevýšení alebo vytýčenia roviny na stavbe je nivelačný prístroj. Vzrastajúce nároky na rýchlosť a kvalitu výstavby, ale aj nastupujúce nové trendy v stavebníctve sú podnetom na neustály rozvoj a technologické napredovanie týchto prístrojov, kde hlavným motívom je nielen samotné uľahčenie obsluhy zariadenia či zberu dát, ale aj vylúčenie chýb v dôsledku zlyhania ľudského faktora. Preto sa na trhu s nivelačnými prístrojmi priebežne objavujú rôzne novinky, ale aj inovácie osvedčených typov, ktoré určite nie sú odbornej verejnosti neznáme.