Testo 480 multifunkčný prístroj na meranie klímy

Kód: 0563 4800
€1 213,74 €1 011,45 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

 

Testo 480 multifunkčný prístroj na meranie klímy

 

Špičková technológia pre profesionálov medzi technikmi klimatizácií
testo 480 pomáha expertom, znalcom z oboru, technikom alebo servisným pracovníkom v oblasti klimatizácie a ventilácie pri všetkých ich zadaniach v oblasti merania. Merací prístroj a jeho digitálne sondy merajú jediným prístrojom parametre ako je prúdenie, teplota, vlhkosť, tlak, intentzita osvetlenia, vyžarované teplo, stupeň turbulencie a CO² ! Keď je na pracovisku príliž teplo, alebo je prievan, nie je pravdepodobne klimatizačné a ventilačné zariadenie správne nastavené. S novým meracím prístrojom na kvalitu ovzdušia testo 480 teraz zaregulujete vzduchotechnické zariadenia rýchlo a ľahko podľa normy. V okamihu nameráte všetky rozhodujúce parametre ovzdušia v obytných a kancelárskych priestoroch. S inteligentnými sondami ste vyzbrojení na každú aplikáciu a obdržíte absolútne isté výsledky meraní. Navyše sa po kalibrácii sa automaticky prepočítajú odchýlky. Vy obdržíte zobrazenie odchýlky nuly. Sondy hlásia prístroju testo 480, akonáhle je potrebné vykonať ďalšiu kalibráciu.

Výhody:

 • Pripojeniedigitálnych sond s integrovanou koncepcioukalibrácíi
 • Počítačový software narýchlu analýzu, archiváciua dokumentáciuúdajovo meranía o zákazníkovi
 • Kvalitné, digitálnesondy a inteligentnákoncepciakalibrácií
 • Meranievzduchotechniky a pohody prostrediav súlades normou
 • Modernýsystém sledovaniaTrackpad a grafický displej
 • Rýchlea profesionálnevytvoreniesprávy pomocoupočítačového softwaru
 • SD karta a USB rozhranienajednoduchúa flexibilnúvýmenu údajov
 • Počítačový software naanalýzu, archiváciua dokumentáciu nameraných údajov
 • Šetríte náklady na energie efektívnou kontrolouvzduchotechnických zariadení
 • Optimalizujete pohodu prostrediav obytných priestoroch a na pracoviskách
 • Pamäť prístrojana10 000 nameraných hodnôt
 • Pracujete efektívnes novým počítačovým softwarem „EasyClimate“
 • Šetríte čas vďakasystému TrackPad a grafickému displeju
 • Na svojho zákazníka urobítedojem rýchlym výsledkom meraní, analýzou a protokolom, vyhotovenými eštena miestemeraní.
 • Pamäť prístrojana10 000 nameraných hodnôt

Obsah dodávky:

testo 480 vrátane počítačového softwaru „EasyClimate“, sieťového adaptéra, USB kábla vrátane výstupného protokolu z výroby*
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.

Aplikácie:

testo-480-Measuring-flow-velocity-in-labMeranie odťahu laboratórnych digestorov podľa EN 14175
Prístrojom testo 480 je možné merať prívod a odvod vzduchu v digestore podľa EN 14175. Cieľom je poskytnúť svojím zákazníkom správne nastavenie a optimalizáciu výkonu digestorov.

testo-480-measuring-at-air-outlet_pdpa.jMeranie objemového prietoku na vyústkách
Každý vstup a výstup vzduchotechnického kanálu musí mať taký objemový prietok, aký bol výpočtom stanovený pre efektívnu funkciu celého vzduchotechnického systému. Na meranie objemového prietoku na vyústkách kanálu je vhodný veľký lopatkový anemometer s priemerom 100 mm (obj. č. 0635 9435), pretože sa ním rýchlosť prúdenia integruje na väčšiu plochu, a tým sa zmenšuje vplyv rušenia merania ventilačnou mriežkou. Pri meraní objemového prietoku na sacích alebo výstupných vyústkoch vetracích mriežok a diskových ventiloch je ideálne použiť našu sadu meracích kužeľov (obj. č. 0563 4170) a veľký 100mm lopatkový anemometer ((obj.č. 0635 9343). Pomocou kužeľa je zachytený celý prúd a nie je nutné uskutočňovať výpočet na základe rýchlosti a prierezu vyústky. Tento spôsob merania prietoku je jednoduchý a spoľahlivý.Na stropných vývodoch je možné spoľahlivo merať pomocou ohybnej teplotnej sondy (0635 1543).

testo-480-WBGT-measurement_pdpa.jpgMeranie WBGT na pracoviskách s tepelnou záťažou podľa DIN 33403 a ISO 7243
Pomocou sondy WBGT (mokrý guľový teplomer) je možné sledovať tepelné zaťaženie, napr. v oceliarskom priemysle. Kontroluje sa dodržovanie noriem WBGT. Prístroj testo 480 vypočíta celkové klimatické zaťaženie podľa DIN 33403 alebo ISO 7243. To slúži ako vodítko pre dobrý zdravotný stav pracujúcich ľudí, pre predchádzanie obehovým kolapsom, kŕčom z horúčav alebo úpalu.

testo-480-measuring-comfort-level-in-worMeranie hodnôt PMV/PPD podľa ISO 7730
Príjemné prostredie v miestnosti, jej pohoda prostredia, závisí na určitom počte vonkajších faktorov. Človek je veľmi citlivý na tepelné žiarenie napríklad chladných stien alebo okien. Taktiež na prievan v miestnosti reagujeme pocitom tepelného nepohodlia. Tepelná pohoda je daná nasledujúcimi hlavnými faktormi: • Teplota vzduchu v miestnosti a sálavé teplo • Rýchlosť prúdenia vzduchu • Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti. Hlavný dopad týchto faktorov na úroveň komfortu jednotlivca potom závisí na aktivite a oblečení. Medzinárodná norma ISO 7730 kombinuje všetky parametre v meraní PMV / PPD ( Predicted Mean Vote/ Predicted Percentage Dissatisfied – odhadovaný stredný požiadaviek / odhadované percento nespokojnosti). PMV je index, ktorý predpovedá priemernú hodnotu hodnotenia klímy veľkou skupinou ľudí. Index PPD predstavuje kvantitatívnu predikciu počtu nespokojných ľudí s konkrétnou klímou v miestnosti.

testo-480-indoor-air-quality-measurementMěření kvality vnútorného prostredia (CO2)
Zlá kvalita ovzdušia v miestnostiach, spôsobená vysokou koncentráciou CO2, vedie k únave, nesústredenosti a môže dokonca spôsobiť zdravotné problémy. Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality vzduchu by koncentrácia CO2 nemala prekročiť 1000 ppm. Za „interpretačnú oblasť“ je možné brať hodnoty v rozsahu 700-1500 ppm.
Pre sledovanie kvality vzduchu v miestnosti je určená sonda IAQ (obj.č. 0632 1535). Táto sonda dokáže súčasne merať hodnoty CO2, teploty a relatívnej vlhkosti.

testo-480-measuring-comfort-level-in-worMeranie sálavého tepla
Multifunkčný merací prístroj testo 480 je Váš spoľahlivý partner na meranie tepelnej pohody. Ako príslušenstvo je možné pripojiť guľový teplomer (obj. č. 0602 0743), ktorý umožňuje meranie sálavého tepla (pocitovej teploty). Nameraná pocitová teplota pri použití guľového teplomeru s priemerom 150 mm zodpovedá s presnosťou ± 0,41K pocitovej teplote ľudí.
Meranie teploty v miestnosti (teplota vzduchu a pocitová teplota) by malo byť uskutočňované na rovnakom mieste a za rovnakých podmienok, ako meranie rýchlosti prúdenia vzduchu. Merací prístroj a sondy je možné umiestniť na statív (obj.č. 0554 0743) pre bezpečné a pohodlné dlhodobé meranie.

bez_obrazku_aplikace.jpgMeranie teploty vzduchu a povrchovej teploty
Správna vnútorná klíma hraje významnú rolu z hľadiska pohody prostredia, ktorá ovplyvňuje produktivitu ľudí. Okrem stavebných dispozícií a individuálneho vnímaniu prispieva k príjemnej klíme rozhodujúcim spôsobom okrem teploty vzduchu tiež povrchová teplota stien, okien, podláh a stropov. K prístroju testo 480 ponúkame veľký výber termočlánkových teplotných sond. Pomocou povrchovej sondy (obj.č. 0602 0393) a vlhkostnej sondy (obj.č. 0636 9743) môžete odhaliť miesta, v ktorých je podkročená teplota rosného bodu a v ktorých hrozí výskyt pliesní. Pre stanovenie a zobrazenie diferenčnej teploty topného systému je možné k prístroju testo 480 pripojiť až dve špeciálne trúbkové teplotné sondy.

bez_obrazku_aplikace.jpgKalibrácia klimatických komôr podľa DAkkS DKD smernice 5-7
Pomocou meracieho prístroja testo 480 máte možnosť sledovať presnú teplotu a vlhkosť vo vašej klimatickej skrini. Vzhľadom k tomu, že prístroj zabezpečuje vašu prácu a pomáha vám v oblasti súladu sa štandardy kvality, meria sa presnou vlhkostnou sondou (obj.č. 0636 9743) a presnou teplotnou sondou Pt100 (obj.č. 0614 0073) s automatickou kompenzáciou odchýlok. Bez problémov je možné súčasne pripojiť až tri vlhkostné a teplotné sondy Pt100. Kalibrujte na referenčný normál, bez chýb a v súlade s normami. Testo 480 sa stará o kompletnú správu a dokumentáciu nameraných údajov.

testo-480-measuring-comfort-level-in-wor

Meranie turbulencie podľa EN 13779
Rýchlosť prúdenia vzduchu v priestore má priamy vplyv na tepelnú pohodu. Pre vyhodnotenie pohody prostredia môže byť použité meranie turbulencie a prievanu. Turbulencia spôsobuje kolísánie rýchlosti a intenzity proúdenia vzduchu v miestnosti. Medzi teplotou vzduchu a stupňom turbulencie je priama súvislosť. Prievanom sa obecne rozumie nežiadúce ochladzovanie tela pohybujúcim sa vzduchom. To môže v určitom percente osôb vyvolávať nepríjemný pocit. Prievan sa udáva v percentách a počíta sa zo strednej rýchlosti prúdenia vzduchu, strednej teploty a turbulencie. Smerovo nezávislá sonda pohody prostredia (obj.č. 0628 0109) je špeciálne navrhnutá na meranie turbulencie v súlade s EN 13779 a na meranie prievanu. Multifunkčný merací prístroj testo 435 dokáže v spojení s touto sondou priamo na displeji vyhodnotiť zhodu s touto normou. Merací prístroj a sondy je možné umiestniť na statív (obj.č. 0554 0743) pre bezpečné a pohodlné dlhodobé meranie.

 

 

 

Technické údaje

Prevádzková teplota0 … +40 °C

Skladovacia teplota-20 … +60 °C

Životnost batérievýdrž 17 hodín (Bez sondy, s 50% jasom displeja)

Rozmery81 x 235 x 39 mm

Kapacitný vlhkostný senzor

Merací rozsah0 … 100 % rv

Rozlíšenie0.1 % rv

Diferenčný tlak

Merací rozsah-100 … +100 hPa

Presnosť±(0.3 Pa +1% z nam.hodn.) (0 … +25 hPa) ±(0.1 hPa + 1.5% z nam.hodn.) (+25.001 … +100 hPa)

Rozlíšenie0.001 hPa

Sonda Typ K

Merací rozsah-200 … +1370 °C

Presnosť±(0.3 °C +0.1% z nam.hodn.)

Rozlíšenie0.1 °C

Intenzita osvetlenia (lux)

Merací rozsah0 … 100000 Lux

Rozlíšenie1 Lux

Externé sondy

Povinná externá sondaÁno

Možnost externej sondyÁno

CO2

Merací rozsah0 … 10000 ppm CO2

Rozlíšenie1 ppm CO2

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.