AKO SI VYBERAŤ SPRÁVNY ĎALEKOHĽAD

Dôležité fakty na úvod:

 1. Popis ďalekohľadu napríklad 7x50 znamená že ďalekohľad má zväčšenie, alebo zblíženie 7 násobné a objektív /vstupnú šošovku/ s priemerom 50 mm, v prípade označenia 8-24x50 disponuje ďalekohľad meniteľným zväčšením, ktoré sa dá plynule meniť v rozsahu 8-24x 
 2. Čím väčší priemer objektívu ďalekohľad tým je ďalekohľad viac vhodný na pozorovanie za horších svetelných podmienok 
 3. V ruke je pohodlne udržateľné zväčšenie do cca. 12 násobného, pri použití väčších zväčšení je potrebné ruky oprieť o pevnejšiu podložku, prípadne sa oprieť /napríklad o strom/

Ďalekohľady rozoznávame podľa účelu použitia na: 

 • Turistické 
 • Poľovnícke 
 • Námorné 
 • Strelecké 
 • Špeciálne /napríklad s laserovým meračom vzdialenosti, stále zaostrené, alebo s stabilizátorom obrazu/

Podľa konštrukcie na: 

 • Monokulárne s pevný m zväčšením 
 • Monokulárne s premenlivým zväčšením 
 • Binokulárne kompaktné s pevným zväčšením 
 • Binokulárne kompaktné s premenlivým zväčšením /zoom/ 
 • Binokulárne s pevným zväčšením 
 • Binokulárne s premenlivým zväčšením

Vnútorným usporiadaním /monokuláre aj binokuláre/ delíme na: 

 • Porroprizmatické ďalekohľady 
 • Priame /roof ďalekohľady

 priamy/roof porroprizmatický

Vo všeobecnosti platí, že priamy ďalekohľad pri rovnakom prevedení  /napríklad 8x42/ je podstatne opticky kvalitnejší ako porroprizmatický ďalekohľad. Je to dané jednak usporiadaním optiky /v priamom ďalekohľad sú menšie straty svetla, ktoré vznikajú odrazom na vnútorných vrstvách - zrkadlách/, ale aj kvalitou použitých optických komponentov /povrchová úprava šošoviek - anitreflexné vrstvy, povrchová úprava hranolov, ktorá vplýva na odrazivoschopnosť hranolov, ale aj samotné optické vlastnosti skla z ktorého je hranol vyrobený/.

Väčšina ďalekohľadov má povrchy šošoviek potiahnuté antireflexnými vrstvami, niektoré aj viacnásobne /označované ako multicoated/. Antireflexné vrstvy zabezpečujú potláčanie reflexov z svetelných objektov pozorovaných v ďalekohľade /napríklad, keď pozeráte večer do okna J/. Hranoly ďalekohľadov sa v dnešnej dobe vyrábajú štandardne z dvoch typov optických skiel. Bk-7, ktoré je osadené vo väčšine štandardných ďalekohľadov, alebo BaK-4, ktoré má podstatne lepšie optické vlastnosti a osadzuje sa do vyšších tried ďalekohľadov, alebo napríklad do väčšiny priamych ďalekohľadov.

Pre použitie na turistické účely bude dôležitá skladnosť ďalekohľadu - teda jeho rozmery a hmotnosť. Na bežné pozorovanie okolitej prírody úplne postačuje malý kompaktný ďalekohľad 8x21, 10x25, prípadne 12x25. S väčších ďalekohľadov môžeme uvažovať o binokulároch 7x35, prípadne 8, alebo 10x42. Samozrejme že je možné použiť aj ďalekohľady s priemerom 50 a viac milimetrov, ale je potrebné si uvedomiť, že každým milimetrom stúpa hmotnosť a rozmer ďalekohľadu. Samozrejme čo sa týka rozmerov je vhodnejšie uvažovať o priamom prevedení  ďalekohľadu, ktorý je pri rovnakých rozmeroch podstatne spratnejší, ale naopak drahší ako porovnateľný ďalekohľad v porroprizmatickom prevedení.

Pri poľovníckych ďalekohľadoch, alebo vo všeobecnosti ďalekohľadoch, ktoré nachádzajú využitie za zlých svetelných podmienok  / šero, hmla, opar a v extrémnych prípadoch aj tma/ je dôležitý čo najväčší pomer priemeru objektívu oproti čo najmenšiemu zväčšeniu ďalekohľadu. Ako štandardom v poľovníckej optike je ďalekohľad 7x50 a 10x50. Rovnakú svetelnosť ako ďalekohľad 7x50 majú aj ďalekohľady 8x56 a 9x63, kde úmerne priemeru objektívu stúpa aj zväčšenie ďalekohľadu. Preto sa pocitovo obraz v týchto troch ďalekohľadoch môže zdať rovnaký. V prípade, že sa rozhodujete pre mešie modely môžeme vám odporučiť priame ďalekohľady 8x42, prípade 10x42.

Námorné ďalekohľady vyžadujú vodeodolnú a vodotesnú konštrukciu, prípadne zabudovaný kompas. Poväčšine sa vyrábajú v prevedení 7x50.

Na strelecké účely najviac vyhovujú monokuláre, ktoré sa dajú pohodlne upevniť na statív a je možné s nimi kontrolovať zástrel - napríklad pri športovej strelbe. Štandardne sa priemery monokulárov začínajú pri 60 mm a zväčšenie sa pohybuje od 15-45 krát. Pre použitie za horších svetelných podmienok sú v ponuke monokuláre s priemerom do 100 mm a zväčšeniami cca. 22 - 66 krát.

Zväčšenie

Na označovanie binokulárov väčšina výrobcov používa dvojicu čísel, napr. 8x42 alebo 15x70. Tieto dve čísla poukazujú na dva najdôležitejšie parametre binukulára. Prvé číslo (v týchto prípadoch 8x alebo 15x) označuje zväčšenie. Medzi ľuďmi kupujúcimi si prvý binokulár často dochádza k snahe kúpiť si binokulár s čo najväčším zväčšením. Je si však treba uvedomiť, že veľké zväčšenie so sebou prináš aj množstvo nevýhod. Okrem problematického držania ďalekohľadu pri veľkom zväčšení (tras rúk a vyplývajúci tras obrazu - pri 15x násobnom zväčšení je nutnosťou ďalekohľad aspoň o niečo oprieť) vystupuje to, že so zväčšujúcim sa zväčšením prudko klesá jas pozorovaného obrazu a skutočné zorné pole sa výrazne zmenšuje.

Relatívne často sa môžete pri hľadaní ďalekohľadu stretnúť aj s označením napríklad 7-15x35. V tomto prípade ide o tzv. zoom binokulár, ktorého zväčšenie sa dá plynulo meniť od 7x do 15x. Na prvý pohľad to vyzerá, že zoom binokulár je mimoriadne praktický vynález, žiaľ práve napriek premennému zväčšenie vo viacerých oblastiach za klasickými binokulármi zaostáva. Ich okuláre, hlavne pri malých zväčšeniach, poskytujú veľmi úzke zorné pole. Používateľ má pocit že pozerá cez úzku rúrku alebo kľúčovú dierku. Pri maximálnom zväčšení sa ich zorné pole už blíži klasickým binokulárom s pevným zväčšením, ale znova tak isto ako pri klasických binokulároch je pozorovateľný výrazný pokles jasu pozorovaného obrazu. Zoomovacie binokuláre skúsení pužívatelia nepoužívajú, nevyhľadávajú. Nie je určite náhoda, že vo vyšších kategóriách sa zoomovacie binokuláre neponúkajú.

Priemer

Druhým najdôležitejším parametrom binokulára je priemer objektívu. Tento údaj je vyjadrený druhým číslom v označení ďalekohľadu, takže v prípade ďalekohľadov 8x42 a 15x70 sú priemery objektívov 42 mm resp. 70 mm. Priemer je veľmi dôležitý z pohľadu schopnosti zachytiť čo najväčšie množstvo svetla, hlavne pri pozorovaní za slabých svetelných podmienok (súmrak alebo nočné pozorovanie). Žiaľ, so zväčšujúcim sa priemerom objektívov značne rastie aj hmotnosť a veľkosť ďalekohľadu, čo pri pozorovaní ďalekohľadom držaným v rukách sťažuje jeho používanie. Na pozorovanie prírody doporučujeme ďalekohľady s priemerom 40-50 mm, na astronomické pozorovania nie je na škodu aj priemer 100 mm a viac - tu je už však použitie vhodného statívu nevyhnutné. Rozumným kompromisom môže byť binokulár s malým zväčšením (7-12x) a priemerom 50-60 mm.

Objektív

 

 

Optickým členom, ktorý má výrazný vplyv na kvalitu obrazu pozorovaného v binulári je objektív. Objektív paralelné svetlené lúče, ktoré do neho prichádzajú, láme a sústredí ich v ohnisku. Šošovky však nelámu svetlo všetkých vlnových dĺžok rovnako, preto sa svetelné lúče rôznych vlnových dĺžok nestretávajú presne v ohnisku.  Pri pozorovaní obrazu potom vidíme, že binokulár "farbí", teda zobrazuje falošné farebné (červené-modré-fialové) lemy okolo kontrastných objektov.  Na minimalizovanie "farbenia" sa využíva niekoľko riešení. Jedným z nich je vyrábanie objektívov z dvojice šošoviek zo skla s rôznym indexom lomu. (Na trhu sa už však objavujú aj binokuláre, ktorých objektívy sa skladajú z troch alebo štyroch šošoviek). Najlepšiu korekciu farebnej chyby však dosahujú binokuláre, ktorých objektívy sú vyrobené zo špeciálnych (a drahých) skiel. Tieto sa nazývajú apochromatické binokuláre a výrobcovia ich iznačujú najčastejšie skratkami SD, ED, HD, a pod.

Kompletný zoznam zastúpených značiek ďalekohľadov v portfóliu nájdete na odkaze nizšie  :

Zoznám všetkých ďalekohľadov

Do pozornosti dávame premiove značky :  Meopta, LeicaSwarovski, DDoptics

 

 

DDoptics 8x56 Pirschler Gen.3 Magnesium zelený